Отказ на поръчка и рекламации

Клиентът има право да откаже направена поръчка, без да е необходимо да посочва причини за отказа. Отказ може да се направи на телефон: 0888869938 или чрез електронно писмо до посочения в сайта имейл: tobykids@abv.bg.

Пpaвoтo нa отказ и замяна на стока cлeд дocтaвкa нe ce пpилaгa зa зaпeчaтaни cтoки, кoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвкaтa им или нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo (нaпp. бeльo, бaнcки кocтюми, чорапи, чopaпoгaщници и дp.)

Клиентът трябва да попълни и изпрати формуляр за отказ(приложен в пратката) на електронен адрес tobykids@abv.bg или да заяви това на телефон 0888 869938. При отказ, стоката трябва да бъде върната не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиентът или упълномощено от него лице е получил стоката. Разходите за връщане на стоката при отказ и замяна са за сметка на Клиента. Върнатите продукти трябва да са със запазен търговски вид (да не са носени, прани, гладени и по тях да няма следи от употреба) и етикети. В срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която стоката е била върната на Продавача със запазен търговски вид, заедно с придружаващите платежни документи, Продавачът възстановява сумата, получена от Клиента, без разходите за доставка.

Клиентът има право да не получи стоката от куриера, ако има видими дефекти или нарушена цялост на опаковката, дължащи се на неправилно транспортиране.

Клиентът има право на рекламация при констатирани дефекти, повреди или когато доставената стока не отговаря на тази , която е поръчал в рамките на 7(седем) работни дни от получаване на стоката.Рекламация се заявява на посочения имейл tobykids@abv.bgили на тел. 0888 8699386.

При рекламация Клиентът има право на замяна на стоката за същата без дефекти или възстановяване на платената сума. Върната стока при рекламация, трябва да бъде със запазен търговски вид и етикет и да няма следи от употреба. Връщането на стока при отказ, замяна или рекламация трябва да стане на адреса, от който Потребителят е получил поръчката и да бъде придружена с платежните документи.